Hoe men ook op niet vermoede plaatsen malacologische wetenswaardigheden kan ontdekken, moge het volgende aantonen: In Reader’s Digest van November 1952 is een condensation” opgenomen van het boek ”We chose the islands“ door Sir Arthur Grimble. De auteur vertelt hierin hoe hij met zijn vrouw een aantal gelukkige jaren doorbracht op de Gilbert-eilanden, waar hij bij de inboorlingen blijkbaar in hoog aanzien stond. Hij beschrijft uitvoerig verschillende bij de inwoners in zwang zijnde gebruiken en staat lang stil bij de manier waarop zij inktvissen vangen.