Aan de lijst van mollusken, verzameld op de Dammerkade te Ankeveen en gepubliceerd in het C.B. no. 52, pp. 493-494, kunnen nog toegevoegd worden: Segmentina nitida (Müller) en Acroloxus lacustris (L.), waarvan ik resp. 8 en 7 exemplaren meenam.