Het bestuur nodigt de leden uit deel te nemen aan de najaarsexcursie, die dit jaar zal leiden naar de Diemerzeedijk bij Amsterdam. Het ligt in het voornemen deze excursie te houden op Zondag 17 October a.s. Men wordt verzocht om 11.00 uur des morgens te verzamelen bij het eindpunt van tram lijn 11 (bij station Amsterdam C.S. tram lijn 9 nemen en overstappen op lijn 11) c Daar zal de excursie opgewacht worden dooi' de Heer Spaink, die de situatie ter plaatse goed kent en die ons dan verder zal geleident