In de ”noot” bij de vermelding van nieuwe vondsten van Ommatostrophes in het C.B. no 54, blz. 516, is een storende fout geslopen. In regel 5 van boven is het eerste woord weggevallen. Dit moet zijn: soms. In regel 7 van boven moet achter het sluithaakje van het woord ”gehectocotyliseerd” een punt staan. De woorden ”is (zijn)” dienen te worden geschrapt.