Determinatiediensten. Behalve populaire boeken en enige vakliteratuur, verkrijgbaar in openbare bibliotheken, zijn er weinig plaatsen, waartoe liefhebbers zich kunnen wenden voor determinaties door een specialist. Gelukkig zijn vaak privé-verzamelaars zelfs meer op de hoogte met hun locale fauna dan de specialisten. Hoewel sommigen een gering bedrag in geld voor hun diensten vragen, zijn toch de meesten maar al te graag bereid om de helpende hand te bieden bij het op naam brengen van Uw „struikelblokken"". Het is gewoonte uitsluitend gesorteerd en goed geëtiketteerd materiaal te determineren en een voldoende grote serie te zenden, zodat de persoon, die de determinaties verricht een monster voor de genomen moeite kan achterhouden. Het is een inbreuk op de beleefdheid om materiaal te sturen, voordat men gevraagd heeft of de persoon in kwestie er toe bereid is. Het zenden van foto's is hoogst onvoldoende en is bijna hetzelfde als zeggen dat men het niet vertrouwt zijn schelpen uit handen te geven.