Naast de excursie naar de Eemlagen van Amsterdam heeft het bestuur gemeend nog een excursie, speciaal gewijd aan de landmollusken, te moeten organiseren. Deze excursie wordt gehouden op ZONDAG, 8 MEI 1955 naar de duinterreinen van het Provinciaal Waterleidingbedrijf van Noord-Holland.