De lezer zal begrepen hebben, dat de kop van Correspondentieblad No. 58 abusievelijk is voorzien van het opschrift Maart 1955 in plaats van Mei 1955. De redacteur biedt hiervoor de leden gaarne zijn verontschuldigingen aan.