Inleiding. Velen onzer zullen lij het opmaken van vacantieplannen en bij het uitstippelen van een route langs verschillende zeekusten of bij het organiseren van excursies de behoefte hebben gevoeld aan gegevens omtrent de tijdstippen van hoog- en laagwater op de te bezoeken plaatsen. Voor de Nederlandse kusten en zeegaten zijn de gegevens onder ieders bereik in de vorm van de ”Getijtafels voor Nederland” (Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf, Den Haag) of b.v. de ”Enkhuizer” almanak. Wie echter verder van huis gaat en b.v. de Engelse of Franse kusten wil bezoeken, is aangewezen op moeilijk bereikbare almanakken.