Zoals velen van U wellicht bekend is, heeft de kamster (Astropecten irregularis) de gewoonte zijn prooi geheel te verslinden. Onverteerbare delen worden dan later uitgebraakt. Nu schijnt het echter, dat de kamster zich ook wel eens aan prooi vergrijpt, die voor het dier te groot is. Doubletten van Donax vittatus en Macoma balthica werden wel ingeslikt, maar de kamster zou later- geen kans meer zien de schelpdelen te verwijderen. Verschillende kamsterren, waarin zich genoemde mollusken bevonden, zijn reeds verzameld. Bij publicaties over deze vondsten zijn er meerdere hypothesen uit de bus gekomen. Het is hier niet de plaats om daar dieper op in te gaan, maar vermeld mag worden, dat velen twijfelden of de kamster een dergelijke fatale vergissing zou maken. Er werd zelfs beweerd, dat dergelijke ""preparaatjes"" op het Scheveningse strand door jongens zouden zijn klaar gemaakt. Hierbij rijst niet alleen de vraag, waarom die jongens dan geen gebruik maakten van gewone zeesterren, daar deze dieren naar verhouding toch veel meer gevonden worden, maar bovendien vraag ik mij af of jongens in staat zijn een doublet in een kamster te werken, zonder deze flink te beschadigen. Tot nog toe waren er, voor zover mij bekend, slechts vondsten bekend van kamsterren met Lamellibranchia, dus tweekleppige weekdieren.