In het tijdschrift ”Wild und Hund” (Verlag Parey-Berlin) XLI. Jrg., Nr. 40, 4 Oct. 1935 lazen wij op p. 899 van een waarneming dat drie dagen oude. waterspreeuwen in het nest door Limax cinereoniger werden opgegeten: hierbij blijft de vraag open of de slak deze vogels gedood heeft. Als reactie op dit bericht staat in hetzelfde blad (Nr. 43, 25 Oct. 1935) op p. 959, dat een andere waarnemer eens jonge hazen vond, waarvan de buikhuid geheel af- en doorgevreten was door ”zwarte slakken” en dat deze diertjes nog niet dood waren. Zijn dergelijke waarnemingen ook al eens in ons land gedaan?