In Correspondentieblad no. 21 pag. 125, werd medegedeeld dat door de heer J.H. Aafjes op de IJsselmeerdijk bij Schellinkhout Helicigona lapicida in grote menigte aangetroffen was. In aansluiting hierop berichtte de heer Loosjes (C.B. nr. 22, p. 128) dat deze soort waarschijnlijk in 1922 met basaltblokken uit Duitsland aangevoerd was, terwijl de heer Schlesch erop wees (C.B. nr. 25, p. 150) dat het hier de variëteit nigrescens Taylor betrof.