Een dit jaar rijke vindplaats van bovengenoemde soort ontdekte ik op 25 Mei j.l. in een modderige greppel langs de Noordzijde van de rijksweg van Ede naar Woudenberg, ongeveer tweehonderd meter ten Westen van het kruispunt De Klomp. De greppel was dichtbegroeid met algen, waarin veel volwassen exemplaren van Lymnaea glabra en eiersnoeren dezer soort, echter vrijwel geen jonge dieren, gevonden werden. De enige andere slakken in deze localiteit waren Aplexa hypnorum en Lymnaea truncatula. De localiteit valt onder de gemeente Ede (Gld), en ligt vlak bij de grens van de provincie Utrecht.