Lamotte, op het gebied van populatie-onderzoek van Cepaea geen onbekende, heeft dit belangwekkende artikel in drie gedeelten verdeeld. Eerst behandelt hij in een algemeen deel de polymorphie van de bandering, waarbij hij in Tabel A voor geheel Frankrijk de frequentie van de 32 mogelijke combinaties opgeeft. Hieruit blijkt o.a. dat de meest voorkomende variaties respectievelijk zijn 12345, Ö0000, 00300, 00345? 00045 en 10345? d.w.z. dat de laatste twee mogelijkheden iets meer dan 2 % bedragen, terwijl de overige 19 variaties 1 % niet bereiken. De zeven andere mogelijkheden werden in Frankrijk niet gevonden onder meer dan 100.000 exemplaren. Enkele zijn wel uit Engeland bekend.