Op 6 Maart j.l. overleed ons oud-lid C. BRAKMAN, oud-hoofd der Openbare Lagere School te Nieuw- & St. Joosland. Zijn grote belangstelling voor Natuurlijke Historie richtte zich aanvankelijk op planten, vogels en vogeleieren, sedert ± 1922 echter ook op recente mollusken, in de eerste plaats van Zeeland, maar ook van andere Europese landen en zeeën. Weldra begaf hij zich daarnaast ook in de studie der fossiele schelpen en verzamelde met bekwame hand op de stranden van Zeeland, inclusief de Kaloot, en verkreeg belangrijk materiaal van de opgezogen schelpen uit de Westerschelde.