Slechts vijf leden (de Heren Aten, Neuteboom, Nieuwenhuis, Vriese en van Bruggen) hadden het aangedurfd om op deze sombere dag de lange en kostbare reis naar het Hoge Noorden te maken. Zij werden echter rijkekijk beloond, doordat hun gastvrij vervoer werd aangeboden in de auto van de Heer Neuteboom. Zo werden zes personen (vijf leden en een gast) in de Volkswagen geperst, die hun comfortabel en snel langs de vindplaatsen reed. Hierbij werd geprofiteerd van de grote terreinkennis van de leden Aten en Neuteboom, die de plekken, die de moeite waard waren, zonder of met weinig moeite konden vinden. Bij tijd en wijle was het weer zo slecht, dat men o.a. gezessen lunchte in het autootje!