Weinigen komen in de gelegenheid zich bezig te houden met het onderzoek van mollusken uit de diepzee. Het is daarom een goede gedachte van S.H. Jaeckel geweest, datgene wat over weekdieren uit dit gebied bekend is samen te vatten in een deeltje van ”Die neue Brehm-Bücherei”. Daar hij zelf met Joh. Thiele de bivalven van de Duitse Valdivia Expeditie bewerkte en zijn betrekking aan het Berlijnse Museum hem de gelegenheid gaf persoonlijk ook vertegenwoordigers van andere klassen der weekdieren uit de diepzee te bestuderen, is hij hiertoe bij uitstek bevoegd. Het boekje bevat daardoor niet alleen reeds gepubliceerde gegevens, maar ook nieuwe, bijvoorbeeld over het onderzoek van de maaginhoud van enkele mollusken uit de diepzee.