Tegenover Hotel De Boer aan de grote weg naar Apeldoorn bevindt zich te Hattem de Gritfabriek van de N.V. Scheepvaart Mij. G. Doeksen en Zn. De bedrijfsleider deelde mij mede dat de schelpen die hier verwerkt worden tot grit afkomstig zijn uit de Waddenzee.