In december van het afgelopen jaar werden mij ter determinatie gebracht ½ Glycymeris glycymeris van Scheveningen (coll. Bouwer te Rijswijk) en een doublet van Pecten distortus (coll. Boender te Middelburg), gevonden op 23 october 1954 te Vrouwenpolder, Walcheren. Beide soorten staan als zeer zeldzaam voor onze kust te boek, daarom wilde ik niet verzuimen er hier melding van te maken.