Op 27 april 1956 overleed te Voorburg op 69-jarige leeftijd Doctor Charles Gustave François Hubert Bayer, gepensionneerd conservator bij het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden. Gedurende bijna 23 jaren, van 1 september 1929 tot 1 februari 1952, beheerde Bayer de molluskenverzameling van het Leidse museum. Vele leden van onze vereniging zullen door correspondentie of bezoeken aan dit museum met deze schijnbaar wat stugge, maar in de grond zo vriendelijke en behulpzame man in contact zijn geweest. Hij was van de oprichting af lid van de malacologische vereniging, maar nam nimmer deel aan de vergaderingen of excursies. Zijn catalogi van een aantal families van Prosobranchia zijn thans veel geraadpleegde publicaties. Ik hoop in Basteria uitvoeriger op de verdiensten van Bayer als malacoloog terug te komen.