Van huis uit zijn de mollusken bewoners van de zee en het is daarom zo interessant te bespeuren, dat zij in veel gevallen zo uitstekend droogte weten te weerstaan. Neem bijv. Mytilus edulis. Deze soort bevolkt met millioenen onze waterwerken in de getijdenzone. Bij eb komen veel exemplaren volkomen droog te liggen en trotseren dan tussen de bazaltblokken de gloeiende zon in de zomer of de barre koude in de winter. Een imponerend uithoudingsvermogen!