Mej. Warners heeft het plan opgevat om in october van dit jaar een verzamelreis te maken naar Florida en de Bahama-eilanden. Zij is gaarne bereid om voor leden van de vereniging die daarvoor interesse hebben schelpen bijeen te brengen tegen vergoeding. Belangstellenden wordt verzocht schriftelijk contact op te nemen met ondergetekende, liefst indien mogelijk, vrij spoedig. Verzoeken per brief dienen van antwoordporto voorzien te zijn.