Wetenschappelijke vergadering op zaterdag 29 december 1956 in een der zalen van het restaurant van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap ”Natura Artis Magistra” te Amsterdam.