Deze dissertatie is voor ons bijzonder belangwekkend wegens de overeenkomst van de Belgische zeeduinen met de Nederlandse. Zij is het resultaat van een onderzoek op botanisch en malacologisch gebied, maar wordt hier slechts in zoverre besproken als zij voor malacologen van belang is.