Het Zoölogisch Museum te Amsterdam heeft enige honderden open bakjes overcompleet, welke geschikt zijn voor het opbergen van schelpen. De diepte van alle bakjes is binnenwerks 17 mm; de lengteen breedtematen varieren. De kleinste maat, waarvan de voorraad het grootst is, is 60x60 mm. De binnenzijde der bakjes is wit, de buitenzijde is met groen papier beplakt. Het Zoölogisch Museum stelt deze bakjes zolang de voorraad strekt ter beschikking van zijn relaties, w.o. de leden van de Nederlandse Malacologische Vereniging. Zij die gaarne een aantal bakjes willen hebben, wordt verzocht zich met ondergetekende in verbinding te stellen, en, na vooraf gemaakte afspraak, de doosjes persoonlijk te komen afhalen, omdat het museum geen gelegenheid heeft ze te verpakken. Leden, die niet in Amsterdam wonen, kunnen misschien een Amsterdams lid verzoeken de gewenste bakjes voor hen af te halen.