De plannen voor een voorjaarsexcursie zijn reeds ver gevorderd. De heer Loosjes heeft zich bereid verklaard voorbereidingen te treffen voor en leiding te geven aan een weekend-excursie in de omgeving van Wapeningen, omstreeks eind mei. Het programma zal zo worden ingedeeld dat degenen die alleen ’s zondags kunnen toch een aantrekkelijk deel van de excursie kunnen meemaken.