Dit is een schelpenboek zonder wetenschappelijke pretenties voor de ”wereldverzamelaar!” Een kunstprodukt van een kunstzinnige familie: Foto’s van Leni Willimann – Thöni; Typografie en Vormgeving: Hans Thöni; de tekst is van diens echtgenote die een prachtige schelpenverzameling bezit. Door hun samenwerking is dit boek iets moois geworden, Elsy Thöni, van beroep modetekenares, vertelt bijzonder prettig over de eerste kennismaking met haar hobby, de groei van haar collectie en de vreugde om het vinden van iets moois op haar vele strandtochten. ""So fing. es an"", ""Nicht jedoi"" Anfang istschwer"", ""Jagd nach lebenden Muscheln"", Das. Reinigen lebender Muscheln und Schnecken"", ""Kleine Erlebnisse beim Suchen und Finden"" zijn de inleidende hoofdstukken die door een serie platen worden afgesloten. De tweede serie hoofdstukken gaat over de verzameling: ""Exotische Wiinsche"" , ""Die Romantik der Muschellisten"", ""Wir tauschen"", ""Die ganz Kostbaren"", Sosshaft und tief – Blumen und Blüton"", 'Wir spezialisieren uns"", ""Aus reiner Freude"". Uit deze serieblijkt, dat dit een boek is voor de verzamelaar, de hobbyist. En het is zijn goed recht zijn vreugde te zoeken alleen in het bijeenbrengen van schelpen om hun vorm en kleur en hieraan zijn geld te spenderen, zonder verder enige wetenschappelijke belangstelling te hebben» De derde serie behandelt systematiek en nomenclatuur: ""Aus dom Lebensbereich der Muscheln"", ""Schnecken"", ""Muscheln"", ""Tintenfische"", 'Chitonen"", ""Zahnschnecken"", ""Kleine Namenkunde"", ""Ordnung erloichtert die Ubersicht"". Ook deze serie wordt weer besloten door een serie prachtige platen. Ten slotte volgt een serie losse hoofdstukjes: ""Wir blieken zurück in die Urzeit"", Sind Mollusken nutzliche Tiere ?"", ""Vom Notwendigen zum Schmuck"", ""Urzeitsouvénirs"", ""Muscheigeld"", ""Purpurner Ruhm"", ""Perlen"", ""Vom Kreuzritterwappen zum Shellsighet"", ""Die kleinen und die grossen Künstler"". De Teredo's krijgen een beuf-t onder de titel: ”Es sind nicht alles Engel”, Onder het hoofd ”Museen: Statten der Wissenschaft, Freude der Laien” volgt een lijst van de voornaamste Europese Musea. Inhoud en Register met wetenschappelijke namen besluiten het werkje.