Ter oriëntering van die leden van de N.M.V., die serieus belangstelling koesteren voor de fossiele molluslcenfauna van het Parijse Bekken en mede tér voldoening aan een onlangs door de heer J.G.J, Kuiper – die op velerlei gebied een grote steun is gebleken voor de leden van de werkgroep Eoceen van de Haagse Contactgroep van de N.M.V. – geuite wens, volgen hieronder enige aanvullende gegevens met betrekking tot de vindplaatsen, beschreven in do excursiegidsen, uitgegeven door Hermann et Cie, Editeurs, 6 Rue de la Sorbonnc, Paris, in de serie ""Actualités Scientifiques et Industrielies"" Geologie Régionale de la France; Exposés publiés sous la direction, de Albert F. de Lapparent, t.w.