Sedert in het Correspondentieblad no. 9-10 (1937) een naamlijst van de Nederlandse mollusken verscheen, en later, in deel 11 van Basteria, blz. 54-86 (1947), een Lijst van Gemeenten als Vindplaatsen van Nederlandsche Mollusken werd gepubliceerd, is de behoefte ontstaan om andermaal een naamlijst samen te stellen, rekening houdende met de nieuwste opvattingen van de zoölogische nomenclatuur, en met de aanwinst van enige soorten, nieuw voor de Nederlandse fauna.