Tot nu toe schreef geen malacoloog zijn kroniek in dit blad. Voor mij thans iets meer dan 50 jaar oud, met een 35-jarige werkzaamheid als bioloog, was het plan van Kuiper om alle thans bestaande malacologische collecties weer in een publicatie samen te vatten, aanleiding tot het schrijven van mémoires; om het genoegen dat het mijzelf doet, om het genoegen dat het misschien anderen zal doen, om vast te leggen hoe het gegaan is en om copy voor het C.B. (Bravo, Red.).