In de loop van de laatste jaren had ik, tijdens herhaalde bezoeken aan Vlieland, Terschelling en Schiermonnikoog, waarbij de wadden de voornaamste trekpleister waren, tussen de bedrijven door ook af en toe gelegenheid enige aandacht te besteden aan de land- en zoetwatermollusken, hiertoe vooral gestimuleerd door het artikel dienaangaande van mevr. v.d. Feen-v. Benthem Jutting (1956). Hierbij verzamelde ik ook enkele malen soorten, die in bovengenoemde publicatie nog niet van de desbetreffende eilanden zijn vermeld. Het is wellicht interessant deze hier op te geven. In enkele gevallen betreft het soorten die al eerder in het Correspondentieblad zijn vermeld. Zo noemt v. Regteren Altena (1956) Segmentina complanatus en de beide Oxychilus-soorten van Terschelling en Schuitema (1950) vond op Schiermonnikoog Planorbis planorbis en Vallonia excentrica. Potamopyrgus jenkinsi werd reeds eerder van Schiermonnikoog vermeld door Mulder (1958).