Het bestuur van de N.M.V. en uw redacteur wensen u allen een gezegend 1963. Moge het nieuwe jaar ook malacologisch een rijk en vruchtbaar jaar zijn voor u en voor onze vereniging. Gedenk bijzonder uw penningmeester door tijdig uw contributie voor het nieuwe jaar over te maken op girorekening 288032 t.n.v. de Penningmeester N.M.V. te Nijmegen, Het bibliotheekfonds werd na de vorige verantwoording verrijkt met slechts een storting van f. 2,50. Uw gaven voor het bibliotheekfonds worden ingewacht op giro 466123 t.n.v. uw redacteur.