Zoals ieder weet, is het Sloe in juli 1962 gedeeltelijk afgesloten door een dijk. Hierbij werd zand opgezogen van dertig meter diepte, dat opgespoten werd aan beide zijden van het Sloe. Het belangrijkste stuk opgespoten terrein ligt aan de kant van Fort Rammekens, ongeveer halverwege het fort en het Sloe. Na dit vernomen te hebben, bezochten de heer H. Heeke en ondergetekende dit gebied en deden veel malacologische waardevolle vondsten. In 8 dagen werden 165 soorten mollusken verzameld, te weten: 74 soorten lamellibranchiaten, 87 soorten gastropoden, 2 soorten scaphopoda en 1 soort brachiopode. Opvallend was dat de meeste soorten uit het pleistoceen stammen maar, dat er ook enkele veel oudere vondsten gedaan werden.