In het damesblad ”Margriet” van 23 febr. 1963 no. 8 staat een artikel gewijd aan mollusken en geschreven na een bezoek gebracht aan het museum van de heer Entrop te ’s-Gravenhage. Het artikel heeft de aandacht getrokken van enkele van onze leden, die gebaat zouden zijn met de wetenschappelijke namen van de bij het artikel in kleuren afgebeelde soorten op p. 51, van de zwart-wit foto’s op p. 52- 53 en van de Murex soort in kleuren op p. 55. Daar de schelpen natuurlijk uit de collectie van de heer Entrop stammen kan beter hij ons de namen opgeven dan dat onzerzijds in enkele gevallen kan worden misgetast. Mogen de leden, die de namen vroegen op deze vriendendienst van ons lid Entrop rekenen in het volgend nummer van het C.B.?