Op zaterdag, 19 oktober zal een excursie georganiseerd worden naar enkele opgespoten terreinen in de omgeving van Amsterdam. Het opgespoten materiaal is duidelijk van Eemien-ouderdom, doch is minder rijk en vaker fragmentarisch dan destijds het geval was bij de terreinen van Slotermeer. De heer G. Spaink, die de excursie zal leiden, was echter van mening, dat één en ander toch wel de moeite waard zou kunnen zijn, vooral voor hen, die nog geen eemien-materiaal verzamelden.