In het jongste nummer las ik met veel belangstelling het relaas van in statistiek en rhetoriek uitgedrukte groeikracht van de Haagse Kontaktgroep. De geestdrift van de kroniekschrijver deel ik ten volle. Behalve dan in de passage waarin hij de heer ”K” meer lof toezwaait dan laatstgenoemde, nuchter bezien, toekomt. De heer ”K” is tegen persoonsverheerlijking. Lees de kranten maar. Daarentegen vind ik de peroratie, die al een beetje op de onsterfelijkheid van de Werkgroep vooruitloopt, ronduit prachtig. Zou in het geval van de Haagse Werkgroep, Vadertje Tijd nu eens niet het laatste woord hebben?