Het stukje van ons medelid Kuiper in het Correspondentieblad No. 105 van juli 1963, p. 1093, wekte vage herinneringen in mij op met tegelijkertijd het duidelijke besef: dit heb ik eerder vermeld gevonden! Dezer weken kwam het vereiste technische detail naar voren. In de Holiday Guide 1952 (Area No. 5: South & South East England, including the Channel Islands) van de British Railways, een over het geheel zeer nuchtere advertentie- en reisgids, wordt op p. 247 hetzelfde feit vermeld in vrijwel gelijkluidende bewoordingen, die verdienen hier in hun geheel te v/orden aangehaald.