Op de bekende vindplaats van Lauria cylindracea, het voormalig fort Rammekens op Walcheren, werd op 29-4-1962 een linksgewonden exemplaar van deze soort aangetroffen.