De laatste jaren is onze kennis van de mariene mollusken van Zuid-Afrika met grote sprongen vooruit gegaan, voornamelijk als gevolg van de recente publicaties van dr. Barnard van het museum in Kaapstad. Vooral het onderzoek van de diepere gedeelten van de Atlantische en Indische Oceaan leverde een aantal verrassende vondsten op. Een nieuwe soort van het geslacht Aporrhais werd gevonden voor de kust van Zuidwest-Afrika. De meest verrassende vondst echter is die van een soort Neptunea uit de diepzee ten westen van Cape Point; Neptunea bonae-spei is maar klein, maximaal 55 mm lang. De schelp vertoont weinig opvallende kenmerken, maar de radula vertoont kenmerken van Lachesis, Mohnia, Neptunea en Sipho. Het geslacht Neptunea is beperkt tot het noordelijk halfrond en de plaatsing van de nieuwe soort in dit zuiver noordelijk (bijna zelfs arctisch) genus is slechts provisorisch. In dit verband is het interessant er op te wijzen dat onlangs een monografie van Neptunea verscheen in de Russische serie ”Fauna van de U.S.S.R.”, uiteraard geheel in het Russisch; onder de talrijke afbeeldingen vindt men ook een kaart die het verspreidingsgebied van het geslacht en de verschillende soorten individueel weergeeft.