Op het internationale malacologencongres 1962 te Londen was iedereen voldaan toen, na lange deliberaties, eindelijk een vorm voor een overkoepelende organisatie gevonden was. De Unitas Malacologica Europaea werd opgedicht. Velen melden zich direct aan als lid en een bestuur werd benoemd. Het doel der Unie is: bevordering van internationale samenwerking tussen malacologen. Haar eerste besluit was, op gezette tijden een malacologisch congres te organiseren. Dit besluit nu, zou op zich zelf al belangrijk genoeg geweest zijn om dë Oprichting van de Eur. Mal. Unie te rechtvaardigen. Het persoonlijk contact is het beste middel tot samenwerking. Om het belang hiervan te beseffen vergelijke men de huidige toestand maar eens met die van een eeuw geleden toen het reizen Veel moeilijker was, en taal- en politieke barrières vaak doorliepen tot ver in het domein der malacologie • ""