Toen ik op 26 september j.l. in Hulst (Z. Vl.) een onderzoekje deed naar de malacofauna, vond ik op de voormalige wallen daar op en om de stenen beschoeiing talrijke exemplaren van Laciniaria biplicata. aanvankelijk dacht ik dat dit een eerste vondst was in Zeeuws Vlaanderen, doch dr. van Regteren Altena was zo vriendelijk mij te wijzen op het artikel van B.J. Wieland Los in De Levende Natuur, Jrg. 66, afl. 9, p. 207 – 212, die op pag. 210 St. Janssteen op 4 km van Hulst gelegen, als vindplaats vermeldt.