Wil men de weinige tijd, die er op een vakantiereis met ”andersdenkenden” voor verzamelen vaak overblijft, zo nuttig mogelijkokunnen besteden, dan is het noodzakelijk vooraf een aantal goede vindplaatsen te kennen. Alvorens naar Wenen te vertrekken schreef ik dan ook, op aanraden van de heer Neuteboom naar de heer Klemm, die mij dadelijk uitnodigde voor een bezoek. De ontvangst enkele weken later was bijzonder hartelijk. De heer Klemm bleek een zeer enthousiast malacoloog met een bijzonder indrukwekkende collectie en een hieraan evenredige ervaring als verzamelaar. Hij beschreef onder andere een met ,de auto gemakkelijk te dagtocht langs enkele interessante vindplaatsen. We hebben zijn raad gevolgd en er zeer zeker geen spijt van gehad, zoals uit het volgende moge blijken.