Enkele jaren geleden vertrouwde een van de oudste leden van onze vereniging, mejuffrouw M.J. de Graag, mij haar verzameling ter verdeling toe. De bedoeling was, dat eerst de musea te Leiden en Amsterdam gelegenheid zouden hebben wat van hun gading was voor hun collecties te reserveren. Daarna mochten twee met name genoemde leden uitzoeken en de rest was voor de overige leden van de vereniging. Bij de verdeling moest ik enigszins willekeurig te werk gaan om er niet al te veel tijd aan te besteden. Ik hoop met de volgende regeling althans een aantal leden van de vrijgevigheid van de schenkster te kunnen laten profiteren.