Raar aanleiding van het stukje van de heer A.K.S. over ”Buccinum undatum (L.) van een vreemde vindplaats” in nr. 107, zou ik het volgende willen opmerken: Buccinum is voor de hondshaaien een goede bekende. Op het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee zijn in de loop der tijden vele hondshaaien op maaginhoud onderzocht. Ik heb een greep uit het archief genomen van 100 maagonderzoekingen bij deze soort. Het bleek dat ruim 25io Buccinum-resten en/of opercula in de maag hadden. Het aantal opercula varieert nog al eens. Haar negen stuks is echt niets bijzonders.