In Basteria vol. 28 (1964) zal no. 6 van bovengenoemde publicatie verschijnen, waarin de overige gastropoden en de scaphopoden zullen worden behandeld. Daar voor deze publicatie veel belangstelling bestaat en de eerste nummers schaars zijn geworden wil de redactie de eerste serie herdrukken als een aparte publicatie, zodra no. 6 is verschenen. Het is onmogelijk in deze herdruk nieuwe gegevens en soorten uit de behandelde groepen, die sinds het verschijnen van de nummers 1-5 bekend zijn geworden, op te nemen. Wel kunnen echter drukfouten en kleine vergissingen verbeterd worden. Alle gebruikers van de ""platenatlas"", die zulke fouten hebben gevonden, wordt daarom verzocht deze aan ondergetekende te willen melden, opdat de herdruk zo min mogelijk fouten zal bevatten. Uw medewerking in deze zal door auteurs en redactie ten zeerste op prijs worden gesteld.