De geschiedenis van de Nederlandse molluskenfauna heeft mij steeds geboeid. In het bijzonder heeft mij vaak de vraag bezig gehouden welke de invloed van de mens op het huidige faunabeeld is geweest. Recente literatuur geeft mij aanleiding hierover enkele opmerkingen te maken.