Walcheren is malacologisch altijd al een belangrijk eiland geweest. Er leven daar twee soorten slakken, die buiten Walcheren op geen enkele plaats in Nederland worden aangetroffen. We hadden de laatste twee jaar diverse malen de gelegenheid Walcheren eens nauwkeurig op het voorkomen van mollusken te bekijken. Wij hebben daarbij speciaal onze aandacht gericht op Domburg en op Veere.