Celonderzoek en in het bijzonder het onderzoek van chromosomen en hun gedrag gedurende de vorming van de uiteindelijke geslachtscellen werd aan mollusken nog maar weinig verricht. In het algemeen aanvaardt men en soms zelfs overschat men het belang van dit onderzoek voor het tot een oplossing brengen van taxonomische, systematische en phylogenetische problemen.