Als bijdrage tot de kennis over de phyletische verhoudingen tussen de vrij eenvormige leden van de groep van barnsteenslakken (Succineidae) werd de cytologie van vier Nederlandse vertegenwoordigers bestudeerd. In dit voorlopig rapport leggen wij enkele gegevens vast over de aantallen chromosomen van deze slakken. Een gedetailleerde beschrijving van de waarnemingen en beschouwingen over de gevonden cytogenetische kenmerken in verband met de taxonomie en aftsammingsgeschiedenis binnen deze groep zal elders worden gepubliceerd.