In antwoord op een vraag in C.B. 110 p. 1154 volgt hier de betekenis van dit Indonesische woord. MATA is ”oog” en BIA is ”schelp” dus: oog van de schelp. Bia heeft ook nog andere betekenissen en het is jammer dat de woordenboeken over het algemeen de voor malacologen interessante niet vermelden. Op Ambon spreekt men nog van ”bia koelit bawang” waarmee Tonna perdix wordt bedoeld. De betekenis hiervan is ”schelp als een uien-schil” (wat goed gevonden !) En de betekenis van tol of cijns houdt misschien nog verband met de functie die de schelp in vele plaatsen als betaalmiddel heeft gehad. Men betaalde zijn tol, men betaalde zijn schelpen, kortom zijn bia. Veel Nederlanders, die na de oorlog op Nieuw Guinea zijn geweest, spreken ten onrechte van ”mata Biak” omdat zij de opercula van Turbo petholatus aldaar hebben verworven. Een zeer begrijpelijke fout, gezien de overeenkomst van bia en Biak.