Het Palaeogeen bestaat uit de tijdvakken Paleoceen, Eoceen en Oligoceen. Het vormt het eerste deel van het Tertiair, dat op het Krijt volgt. De grens Krijt – Palaeoceen is meer dan dat, het is ook de grens tussen twee grote era uit de aardgeschiedenis, het Mesozoicum, dat het Trias, Jura en Krijt omvat en het Kaenozoicum, dat het Tertiair en het Kwartair omvat, in welk laatste tijdvak we nu nog leven. De grens Mesozoicum-Kaenozoicum is een zeer belangrijke grens, waar omheen grote veranderingen plaats hebben.